sofa malaysia

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR 2023

 Nr. crt. Data  Continut pe scurt 
9 21.02.2023 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente și depunerea proiectului ‘’Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Ing. Oprișan Iarca Unguriu, județul Buzău’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta C15
8 09.02.2023 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
7 09.02.2023 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022
6 09.02.2023 Aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 2022
5 09.02.2023 Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2022
 4 31.01.2023 Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a președintelui de ședință al Consiliului local Unguriu, județul Buzău
 31.01.2023  Înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Unguriu, județul Buzău
 31.01.2023  Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfășurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău
1 31.01.2023 Aprobarea organizării rețelei școlare de la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău, în anul școlar 2023-2024
Tuesday the 21st. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate