sofa malaysia

Economia

    Principala  îndeletnicire a locuitorilor o reprezintă  munca salariată în minerit, petrol, construcţii, ceramică, sticlărie. De asemenea, o parte din forţa activa lucrează in agricoltura, zona fiind favorabilă pomiculturii. Efectivele de animale se cifrează la aproximativ 245 bovine, 1440 ovine-caprine şi peste 1000 porcine.
    Pe teritoriul comunei se află un număr de 21 agenţi economici cu profil de comerţ, producţie-prelucrare lapte şi turnătorie şi prestări servicii – mori şi complex de deservire etc. 

    În comună a funcţionat o mină pentru extragerea cărbunelui, între anii 1882-1962, redeschisă mai târziu şi în funcţiune între anii 1985-1997, în prezent aflată în conservare.

În zona Ojasca-Mierea este un parc de sonde al Schelei Berea; de asemenea, tot aici, se gaseşte o carieră de nisip argilos aparţinând S.C. SASCUT S.A. Sătuc şi o balastieră de agregate de râu a Schelei Berca.
    Pâna în anul 1968, Unguriu a fost comună, incluzând satele Unguriu şi Ojasca, după care, în urma reorganizării administrativ-teritoriale, satul Ojasca a fost inclus în Unguriu, care la rândul său a fost alipit comunei Măgura.
Comuna Unguriu dispune în prezent de toate condiţiile pentru desfăşurarea normala a vieţii sociale, culturale şi administrative, având sediu pentru primărie, o şcoală modernş cu 8 săli de clasă, un cămin cultural în care-şi desfăşoară activitatea şi un club al armatei, două grădiniţe, din care una în curs de amenajare, dispensar uman, farmacie veterinară , dispensar veterinar, cabinet stomatologic. De asemenea, comuna dispune de 13,4 km reţele de alimentare cu apă, 7,8 km reţele de alimentare cu gaze, 1,1 km  reţele de canalizare. Un număr de 785 de gospodarii sunt branşaţi la reţeaua de apă, 340 de gospodării la reţelele de gaze şi 42 de gospodarii la reţeaua de canalizare.
    Î
n comuna Unguriu se află, de asemenea, o biserică construită după proiectul  ing. Oprişan  Iarca, fostul proprietar al minei Ojasca, în incinta acesteia   aflându-se şi un monument al eroilor. Potenţialul economic şi financiar al actualei comune Unguriu reprezintă aproximativ 55% din potenţialul  comunei Măgura, anterior reorganizării.

    Comuna are condiţii de dezvoltare în toate laturile  socio-economice, inclusiv în domeniul tehnico-edilitar. În anul 2003, prin programul SAPARD s-a modernizat reţeaua de alimentare cu apă, iar cu fonduri   de la Banca Mondiala s-a modernizat Şcoala gimnazială

Thursday the 20th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate