sofa malaysia

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ 2023

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile pentru anul 2024, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile pentru anul 2024, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau  

Proiect de hotârâre privind organizarea serviciului public de salubrizare al comunei UNGURIU, judeţul BUZĂU, prin implementarea prevederilor OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi a Legii 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2023 

Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul Serviciului Apa Canal aflat in subordinea Consiliului local Unguriu, pentru anul 2023

Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul Serviciului Salubrizare aflat in subordinea Consiliului local Unguriu, pentru anul 2023

Proiect de hotarare privind participarea Comunei Unguriu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din ‘’Fondul de mediu’’, cât și a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Unguriu

Thursday the 30th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate