Registru evidenta dispozitii

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR

 

Nr.  Data  Continut pe scurt 
 1  06.01.2020

Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta extraordinara.

 2  14.01.2020  Stabilirea cuantumului indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate in plata la nivelul comunei Unguriu.

 3

 17.01.2020  Incetarea acordarii unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei.

4

23.01.2020 Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara.

5

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

6

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

7

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

8

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

9

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

10

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

11

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

12

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

13

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

14

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

15

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

16

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

17

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

18

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

19

28.01.2020 Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav 

20

 31.01.2020  Stabilirea salariului de baza lunar 

21

31.01.2020   Stabilirea salariului de baza lunar 

22

31.01.2020   Acordarea unui ajutor social lunar 

23

31.01.2020   Aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri.

 24

 04.02.2020  Modificarea componentei Comisiei pentru probleme de aparare de la nivelul comunei Unguriu

 25

 04.02.2020 Desemnarea personalului responsabil pentru actionarea sirenei de protectie civila de la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

26

04.02.2020 Delegare atributii intocmire sesizari deschidere proceduri succesorale, la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

27

05.02.2020 Recuperarea unor sume de bani incasate necuvenit

28

05.02.2020 Majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

29

06.02.2020 Convocare Consiliul Local Unguriu in sedinta extraordinara pentru data de 10 februarie 2020

30

07.02.2020 Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

31

13.02.2020  Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 19 februarie 2020

32

26.02.2020 Modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

33

28.02.2020 Acordarea unui ajutor social lunar

34

28.02.2020 Aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

35

28.02.2020 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

36

18.03.2020 Prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

 37

 20.03.2020   Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 26 martie 2020

 38

20.03.2020  Modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau 

39

20.03.2020 Incetare de drept contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

40

25.03.2020 Desemnarea persoanelor responsabile de monitorizarea si sprijinirea persoanelor vulnerabile de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pe perioada starii de urgenta

41

25.03.2020 Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

42

27.03.2020 Prelungirea valabilitatii unui contract de munca individual, pe perioada determinata

43

07.04.2020 Convocarea Consiliului Local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 08 aprilie 2020

44

07.04.2020 Numirea domnului T. V. curator special pentru persoana cu handicap grav

45

10.04.2020 Constituirea Comisiei comunale Unguriu, pentru recensamantul general agricol din Romania, runda 2020

46

13.04.2020 Incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate unei persoanei cu handicap grav

47

21.04.2020 Acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

48

23.04.2020 Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 29 aprilie 2020

49

23.04.2020 Majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

50

23.04.2020 Majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

51

11.05.2020 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de conducere de Sef Serviciu-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

52

11.05.2020 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de executie de Casier 1/2 norma-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

53

22.05.2020 Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 28 mai 2020

54

25.05.2020 Suspendarea concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante de Sef Serviciu, respectiv casier 1/2 norma in cadrul Serviciului Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

55

02.06.2020 Numirea doamnei Avram Aurelia Elena ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

56

02.06.2020 Numirea domnului Boboc Dragos Adrian ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

57

12.06.2020 Constituirea comisiei de receptie la reminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie " Reabilitare si doatare Scoala Generala " Ing. Oprisan Iarca", comuna Unguriu, judetul Buzau"

58

16.06.2020 Constituirea grupului de lucru responsabil cu aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

59

19.06.2020 Incetarea unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

60

19.06.2020 Modificarea componentei echipei de implementare a proitectului "Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

61

23.06.2020 Convocaread Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 30 iunie 2020

62

25.06.2020 Modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

63

26.06.2020 Constituirea Comisiei comunale Unguriu pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2021

64

29.06.2020 Majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

 65

30.06.2020   Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

66

01.07.2020 Suspendarea platii unui ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

67

01.07.2020 Desemnarea responsabililor cu asigurarea triajului epidemiologic la nivelul primariei comunei Unguriu, pe perioadata starii de alerta

 68

07.07.2020  Convocarea Consiliului local Unguriu de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 9 iulie 2020 

 69

07.07.2020   Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2020

70

13.07.2020 Majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

71

23.07.2020 Convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 24 iulie 2020

72

23.07.2020 Prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

73

24.07.2020 Organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de Proiectare si executie lucrari de "Refacere infrastructura rutiera de interes local afectata de fenomenele meteorologice deosebite, Comuna Unguriu, judetul Buzau."

74

03.08.2020 Convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 04.08.2020


Actualizat la data:

03.08.2020

DISPOZITII 2020 (2)

DISPOZITII 2020

Dispozitie Primar nr. 1/2020 privind convocare sedinta extraordinara CL Unguriu

Dispozitie Primar nr.2/2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate in plata la nivelul comunei Unguriu

Dispozitie Primar nr.3/2020 privind incetarea acordarii unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

Dispozitie Primar nr. 4/2020 privind convocarea CL Unguriu in sedinta ordinara

Dispozitie Primar nr. 5/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 6/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 7/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 8/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 9/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 10/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 11/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 12/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 13/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 14/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 15/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 16/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 17/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 18/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 19/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 20/2020 privind stabilirea salariului de baza lunar 

Dispozitie Primar nr. 21/2020 privind stabilirea salariului de baza lunar

Dispozitie Primar nr. 22/2020 privind acordarea unui ajutor social lunar

Dispozitie Primar nr. 23/2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

Dispozitie Primar nr. 24/2020 privind modificarea componentei Comisiei pentru probleme de aparare de la nivelul comunei Unguriu

Dispozitie Primar nr. 25/2020 privind desemnarea personalului responsabil pentru actionarea sirenei de protectie civila de la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 26/2020 privind delegare atributii intocmire sesizari deschidere proceduri succesorale, la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 27/2020 privind recuperarea unor sume de bani incasate necuvenit

Dispozitie Primar nr. 28/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 29/2020 privind convocare Consiliul Local Unguriu in sedinta extraordinara pentru data de 10 februarie 2020

Dispozitie Primar nr. 30/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 31/2020 privind Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 19 februarie 2020

Dispozitie Primar nr. 32/2020 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 33/2020 privind acordarea unui ajutor social lunar

Dispozitie Primar nr. 34/2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

Dispozitie Primar nr. 35/2020 privind modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

Dispozitie Primar nr. 36/2020 privind prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 37/2020 privind Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 26 martie 2020

Dispozitie Primar nr. 38/2020 privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 39/2020 privind incetare de drept contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 40/2020 privind desemnarea persoanelor responsabile de monitorizarea si sprijinirea persoanelor vulnerabile de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pe perioada starii de urgenta 

 Dispozitie Primar nr. 41/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 42/2020 privind prelungirea valabilitatii unui contract de munca individual, pe perioada determinata  

Dispozitie Primar nr. 43/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 08 aprilie 2020

Dispozitie Primar nr. 44/2020 privind numirea domnului T. V. curator special pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 45/2020 privind constituirea Comisiei comunale Unguriu, pentru recensamantul general agricol din Romania, runda 2020

Dispozitie Primar nr. 46/2020 privind incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate unei persoanei cu handicap grav 

Dispozitie Primar nr. 47/2020 privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 48/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 29 aprilie 2020

Dispozitie Primar nr. 49/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 50/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 51/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de conducere de Sef Serviciu-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 52/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de executie de Casier 1/2 norma-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 53/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 28 mai 2020

Dispozitie Primar nr. 54/2020 privind suspendarea concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante de Sef Serviciu, respectiv casier 1/2 norma in cadrul Serviciului Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 55/2020 privind numirea doamnei Avram Aurelia Elena ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

Dispozitie Primar nr. 56/2020 privind numirea domnului Boboc Dragos Adrian ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

Dispozitie Primar nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie " Reabilitare si dotare Scoala Generala " Ing. Oprisan Iarca", comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 58/2020 privind constituirea grupului de lucru responsabil cu aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 59/2020 privind incetarea unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizatata

Dispozitie Primar nr. 60/2020 privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului " Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 61/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 30 iunie 2020

Dispozitie Primar nr. 62/2020 privind modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

Dispozitie Primar nr. 63/2020 privind constituirea Comisiei comunale Unguriu pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2021

Dispozitie Primar nr. 64/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 65/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 66/2020 privind suspendarea platii unui ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

Dispozitie Primar nr. 67/2020 privind desemnarea responsabililor cu asigurarea triajului epidemiologic la nivelul primariei comunei Unguriu, pe perioadata starii de alerta

Dispozitie Primar nr. 68/2020 privind convocarea Consiliului local Unguriu de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 9 iulie 2020

Dispozitie Primar nr. 69/2020 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2020

Dispozitie Primar nr. 70/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 71/2020 privind convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 24 iulie 2020

Dispozitie Primar nr. 74/2020 privind convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 04.08.2020

Actualizat la data : 03.08.2020

DISPOZITII 2020

DISPOZITII 2020

Dispozitie Primar nr. 1/2020 privind convocare sedinta extraordinara CL Unguriu

Dispozitie Primar nr.2/2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate in plata la nivelul comunei Unguriu

Dispozitie Primar nr.3/2020 privind incetarea acordarii unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

Dispozitie Primar nr. 4/2020 privind convocarea CL Unguriu in sedinta ordinara

Dispozitie Primar nr. 5/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 6/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 7/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 8/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 9/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 10/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 11/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 12/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 13/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 14/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 15/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 16/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 17/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 18/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 19/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 20/2020 privind stabilirea salariului de baza lunar 

Dispozitie Primar nr. 21/2020 privind stabilirea salariului de baza lunar

Dispozitie Primar nr. 22/2020 privind acordarea unui ajutor social lunar

Dispozitie Primar nr. 23/2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

Dispozitie Primar nr. 24/2020 privind modificarea componentei Comisiei pentru probleme de aparare de la nivelul comunei Unguriu

Dispozitie Primar nr. 25/2020 privind desemnarea personalului responsabil pentru actionarea sirenei de protectie civila de la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 26/2020 privind delegare atributii intocmire sesizari deschidere proceduri succesorale, la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 27/2020 privind recuperarea unor sume de bani incasate necuvenit

Dispozitie Primar nr. 28/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 29/2020 privind convocare Consiliul Local Unguriu in sedinta extraordinara pentru data de 10 februarie 2020

Dispozitie Primar nr. 30/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 31/2020 privind Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 19 februarie 2020

Dispozitie Primar nr. 32/2020 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 33/2020 privind acordarea unui ajutor social lunar

Dispozitie Primar nr. 34/2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

Dispozitie Primar nr. 35/2020 privind modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

Dispozitie Primar nr. 36/2020 privind prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 37/2020 privind Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 26 martie 2020

Dispozitie Primar nr. 38/2020 privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 39/2020 privind incetare de drept contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 40/2020 privind desemnarea persoanelor responsabile de monitorizarea si sprijinirea persoanelor vulnerabile de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pe perioada starii de urgenta 

 Dispozitie Primar nr. 41/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 42/2020 privind prelungirea valabilitatii unui contract de munca individual, pe perioada determinata  

Dispozitie Primar nr. 43/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 08 aprilie 2020

Dispozitie Primar nr. 44/2020 privind numirea domnului T. V. curator special pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 45/2020 privind constituirea Comisiei comunale Unguriu, pentru recensamantul general agricol din Romania, runda 2020

Dispozitie Primar nr. 46/2020 privind incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate unei persoanei cu handicap grav 

Dispozitie Primar nr. 47/2020 privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 48/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 29 aprilie 2020

Dispozitie Primar nr. 49/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 50/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 51/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de conducere de Sef Serviciu-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 52/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de executie de Casier 1/2 norma-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 53/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 28 mai 2020

Dispozitie Primar nr. 54/2020 privind suspendarea concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante de Sef Serviciu, respectiv casier 1/2 norma in cadrul Serviciului Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 55/2020 privind numirea doamnei Avram Aurelia Elena ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

Dispozitie Primar nr. 56/2020 privind numirea domnului Boboc Dragos Adrian ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

Dispozitie Primar nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie " Reabilitare si dotare Scoala Generala " Ing. Oprisan Iarca", comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 58/2020 privind constituirea grupului de lucru responsabil cu aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 59/2020 privind incetarea unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizatata

Dispozitie Primar nr. 60/2020 privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului " Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 61/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 30 iunie 2020

Dispozitie Primar nr. 62/2020 privind modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

Dispozitie Primar nr. 63/2020 privind constituirea Comisiei comunale Unguriu pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2021

Dispozitie Primar nr. 64/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 65/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 66/2020 privind suspendarea platii unui ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

Dispozitie Primar nr. 67/2020 privind desemnarea responsabililor cu asigurarea triajului epidemiologic la nivelul primariei comunei Unguriu, pe perioadata starii de alerta

Dispozitie Primar nr. 68/2020 privind convocarea Consiliului local Unguriu de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 9 iulie 2020

Dispozitie Primar nr. 69/2020 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2020

Dispozitie Primar nr. 70/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 71/2020 privind convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 24 iulie 2020

Dispozitie Primar nr. 72/2020 privind prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 73/2020 privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de Proiectare si executie lucrari de " Refacere infrastructura rutiera de interes local afectata de fenomenele meteorologice deosebite, Comuna Unguriu, judetul Buzau"

Dispozitie Primar nr. 74/2020 privind convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 04.08.2020

Actualizat la data : 03.08.2020

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Sunday the 9th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate