sofa malaysia

Documente si informatii financiare 2023

HCLU nr. 8/2023 privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023

HCLU nr. 7/2023 privind Utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022

HCLU nr. 6/2023 privind Aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 2022 rezultat la închiderea anului 2022

HCLU nr. 5/2023 privind Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2022

 

Actualizat la data de: 10.02.2023

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR 2023

 Nr. crt. Data  Continut pe scurt 
25 31.08.2023

Neasumarea responsabilității UAT Comuna Unguriu  pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027

24 31.08.2023

Stabilirea unor spații in vederea colectării separate a deșeurilor periculoase, a biodeșeurilor și a deșeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare sau abandonate pe teritoriul administrativ

23 31.07.2023

Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău

22 06.06.2023

Aprobarea documentației tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUDEȚUL BUZAU”

21 25.05.2023

Modificarea, prin act adiţional, a duratei de valabilitate
a unui contract de închiriere

20 25.05.2023 Aderarea și includerea Comunei Unguriu în parteneriatul LEADER Grup de Acțiune Locală ( GAL ) ’’Colinele Buzăului’’ pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
19 22.05.2023 Aprobarea participării unității administrativ teritoriale Comuna Unguriu în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență
18 27.04.2023 Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unguriu şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Unguriu
17 27.04.2023 Aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău
16 24.04.2023

Participarea Comunei Unguriu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din ‘’Fondul de mediu’’, cât și a aprobării depunerii cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Unguriu

15 24.04.2023 Aprobarea rectificării bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
14 24.04.2023

Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de şedinţă
al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău

13 24.04.2023 Aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul Serviciului Apă- Canal aflat în subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2023
12 24.04.2023

Aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul
Serviciului Salubrizare aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu,
pentru anul 2023

11 24.04.2023

Aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice de la nivelul
UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2023

10 27.03.2023 Aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘’PROGAZ BUZĂU 2020’’
9 21.02.2023 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente și depunerea proiectului ‘’Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Ing. Oprișan Iarca Unguriu, județul Buzău’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI, Componenta C15
8 09.02.2023 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2023
7 09.02.2023 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2022
6 09.02.2023 Aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 2022
5 09.02.2023 Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2022
 4 31.01.2023 Alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a președintelui de ședință al Consiliului local Unguriu, județul Buzău
 31.01.2023  Înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Unguriu, județul Buzău
 31.01.2023  Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfășurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău
1 31.01.2023 Aprobarea organizării rețelei școlare de la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău, în anul școlar 2023-2024

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR 2023

56 07.04.2023 Nominalizarea componentei echipei de implementare a proiectului nr. C10-I4-557 intitulat "CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUDETUL BUZAU"
55 06.04.2023 Incetarea acordarii unor masuri de protectie sociala pentru un consumator vulnerabil de energie de la nivelul Comunei Unguriu
54 05.04.2023 Acordarea unui ajutor de urgenta
53 04.04.2023 Acordarea unui sprijin pe baza de tichete sociale pentru nou nascuti
52 31.03.2023 Neacordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav B.F.
51 27.03.2023 Acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav B.F.
50 27.03.2023 Modificarea cuantumului unui stimulent educational
49 27.03.2023 Modificarea cuantumului unui stimulent educational
48 24.03.2023 Majorarea indemnizatiei lunare a domnului Mitu Ion, viceprimarul comunei Unguriu, judetul Buzau, pe perioada implementarii proiectului nr. C10-I4-557 intitulat "CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUDETUL BUZAU"
47 24.03.2023 Majorarea indemnizatiei lunare a domnului Tirizica Gheorghita, primarul comunei Unguriu, judetul Buzau, pe perioada implementarii proiectului nr. C10-I4-557 intitulat "CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUDETUL BUZAU"
46 21.03.2023 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 27 martie 2023
45 14.03.2023 Aprobarea Codului de conduita etica si integritate a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Unguriu
44 06.03.2023 Modificarea cuantumului unui stimulent educational
43 06.03.2023 Modificarea cuantumului unui stimulent educational
42 03.03.2023 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
41 03.03.2023 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
40 03.03.2023 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
39 03.03.2023 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
38 03.03.2023 Modificarea cuantumului ajutorului social si stabilirea numarului lunar de ore de actiuni sau lucrari de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social de la nivelul comunei Unguriu
37 28.02.2023 Modificarea cuantumului unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si recuperarea unor sume de bani acordate necuvenit
36 28.02.2023 Delegarea atributiilor functiei de secretar general al comunei Unguriu doamnei Sava Alexandra-Elena, inspector, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului protectie civila, achizitii publice, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unguriu
35 27.02.2023 Modificarea cuantumului unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri si recuperarea unor sume de bani acordate necuvenit
34 15.02.2023 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 21.02.2023
33 10.02.2023 Desemnarea persoanei responsabila cu transmiterea datelor privind comisia paritara si acordurile colective
32 10.02.2023 Modificarea componentei comisiei paritare de la nivelul UAT comuna Unguriu, judetul Buzau
31 09.02.2023 Acordarea unui stimulent educational
30 09.02.2023 Acordarea unui stimulent educational
29 09.02.2023 Convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 09.02.2023
28 31.01.2023 Acordarea unei indemnizații pentru persoana cu handicap grav T.N.
27 31.01.2023 Modificarea cuantumului unui ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și recuperarea unor sume de bani acordate necuvenit
26 31.01.2023 Încetarea unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată
25 25.01.2023 Acordarea unui ajutor de urgență
24 25.01.2023 Modificarea cuantumului indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate în plată la nivelul comunei Unguriu, județul Buzău
23 25.01.2023 Convocarea Consiliului local Unguriu în ședință ordinară pentru data de 31
 22 12.01.2023   Stabilirea salariului lunar brut al domnului Oniciuc Danut
21  12.01.2023   Stabilirea salariului lunar brut al domnului Mihaila Gheorghe
20  12.01.2023   Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
19 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
18 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
17 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
16 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
15 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
14 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
13 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
12 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
11 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
10 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
9 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
8 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
7 12.01.2023 Stabilirea salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav
6 05.01.2023 Incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate persoanei cu handicap grav G. C.
5 05.01.2023 Acoperirea definitiva, din excedentul bugetului local al comunei Unguriu din anul 2022, a deficitului sectiunii de dezvoltare
4 05.01.2023 Modificarea titularului si a cuantumului unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri
3 04.01.2023 Neacordarea unor masuri de protectie sociala pentru un consumator vulnerabil de energie de la nivelul comunei Unguriu
2 04.01.2023 Incetarea unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001
1 04.01.2023 Stabilirea numarului lunar de ore de actiuni sau lucrari de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social de la nivelul comunei Unguriu
Monday the 4th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate