REGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR 2022

 Nr. crt. Data  Continut pe scurt 
31 10.11.2022 Aprobarea actualizarii Planului anual de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Ungunu, pentru anul 2022
30 10.11.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
29 10.11.2022 Aprobarea modificarii echipei mobile pentru asigurarea interventiei de urgenta in cazurile de violenta domestica, de pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau
28 31.10.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
27 31.10.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu in anul scolar 2022-2023
26 29.09.2022 Aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum și a asumării cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC71, Comuna Unguriu, Județul Buzău
25 29.09.2022 Aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare  pentru vehiculele electrice în cadrul proiectului Construire piste pentru biciclete în Comuna Unguriu, județul Buzău”, a cheltuielilor aferente și a depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan 
24 29.09.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, pentru anul 2022
23 29.09.2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu in cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii de la nivelul Scolii Gimnaziale '' Ing. Oprisan Iarca'' Unguriu, pentru anul scolar 2022-2023
22 29.09.2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu în cadrul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale “Ing. Oprișan Iarca” Unguriu, pentru anul școlar 2022-2023 
21 29.08.2022 

Aprobarea regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei comunei Unguriu, precum  şi a instituirii taxelor speciale pentru acest serviciu

20 28.07.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
19 28.07.2022 Aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul Serviciului apa-canal aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2022
18 28.07.2022 Aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare a elevilor in/din microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau
17 23.06.2022 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului " CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUD. BUZAU" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta a Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local, Invesstitia I 1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan
16 23.06.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau pentru anul 2022
15 30.05.2022 Aprobarea planului anual de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2022
14 30.05.2022 Alegerea pentru o perioada de 3 luni a presedintelui de sedinta al Consiliului Local Unguriu, judetul Buzau
13 18.04.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin PNI Anghel Saligny
12 31.03.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectul de investitii "Extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in Comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"
11 31.03.2022 Infiintarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Unguriu
10 24.02.2022 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
9 24.02.2022 Stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT Comuna Unguriu in Anunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009"
8 24.02.2022 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Unguriu, pentru proba de interviu a concursului organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, in perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, judetul Buzau
7 24.02.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2021-2022
6 24.02.2022 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2021
5 24.02.2022  Aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2021
4 27.01.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
3 27.01.2022 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferente anului 2022, pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
2 27.01.2022 Aprobarea organizarii retelei scolare de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 2022-2023
 1  04.01.2022 Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului vomunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021  

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Saturday the 10th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate