Informare asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale 2022

PHCL privind alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

PHCL privind aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul Serviciului apa-canal aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2022

PHCL privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului " CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUD. BUZAU" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta a Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local, Invesstitia I 1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan

PHCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022

PHCL privind alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

PHCL privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2022 

PHCL privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

PHCL privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

PHCL privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022

PHCL  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Unguriu, pentru proba de interviu a concursului organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, in perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, judetul Buzau

PHCL  privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT Comuna Unguriu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009"

PHCL  privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2021

PHCL  privind aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2021

PHCL privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2021-2022

PHCL privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Unguriu, judetul Buzau

PHCL privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021

 

 

Actualizat la data de: 06.07.2022

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARI 2022

 Nr.crt. Data  Continutul pe scurt 
18 06.07.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
17 06.07.2022 Aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul Serviciului apa-canal aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2022
16 23.06.2022 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului " CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUD. BUZAU" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta a Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local, Invesstitia I 1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan
15 17.06.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
14 30.05.2022 Stabilirea statiilor de imbarcare si debarcare ale elevilor in/din microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau
13 18.05.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
12 16.05.2022 Aprobarea planului anual de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2022
11 18.04.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin PNI Anghel Saligny
10 30.03.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin PNI Anghel Saligny
9 22.02.2022 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
8 18.02.2022 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Unguriu, pentru proba de interviu a concursului organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, in perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, judetul Buzau
7 18.02.2022 Stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT Comuna Unguriu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009"
6 10.02.2022 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2021
5 10.02.2022 Aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2021
4 03.02.2022 Infiintarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Unguriu
3 02.02.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2021-2022
2 25.01.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu
04.01.2022  Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului vomunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021 

 

 

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Thursday the 18th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate