sofa malaysia

Registru evidenta hotarari

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR

 

Nr.  Data  Continut pe scurt 
 1  06.01.2020  Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului Comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2019.
 2  30.01.2020  Aprobarea organizarii retelei scolare de la nivelul Comunei Unguriu, Judetul Buzau, in anul scolar 2020-2021.
 3  30.01.2020  Aprobarea planului de actiuni si interes local aferente anului 2020, pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii prevederilor Legii 416/2001, actualizata, la nivelul Comunei Unguriu, Judetul Buzau.
4 30.01.2020 Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale '' Administratie'' din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Unguriu si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Unguriu.
 5  10.02.2020  Prelungirea cu 6 luni a scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare a Creditului Rural-IFN SA si plata comisionului aferent pentru proiectul " Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau."
6 19.02.2020 Aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2019
7 19.02.2020 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2019
8 19.02.2020 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
9 26.03.2020 Inregistrarea UAT Comuna Unguriu in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar
10 26.03.2020 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau, pentru o perioada de 3 luni
11 08.04.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
12 29.04.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
13 29.04.2020 Aprobarea Strategiei Anuale de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2020
14 29.04.2020 Aprobarea Strategiei Anuale de achizitii publice de la nivelul Serviciului Apa-Canal Unguriu, aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2020
15 28.05.2020 Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Eco Buzau 2009", la care comuna Unguriu este membru asociat
16 28.05.2020 Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Unguriu
17 30.06.2020 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau, pentru o perioada de 3 luni
18 09.07.2020 Aprobarea includerii obiectivului de investitii " Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Unguriu, judetul Buzau" in Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Administratia Fondului pentru Mediu
19 09.07.2020 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Unguriu, judetul Buzau"
 20  24.07.2020  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Unguriu, judetul Buzau"
21 24.07.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
22  04.08.2020  Modificarea hotararii Consiliului Local Unguriu nr. 18/09.07.2020, privind aprobarea includerii obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Unguriu, judetul Buzau" in Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Administratia Fondului pentru Mediu
23 04.09.2020 Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate, a autorizatiei de amplasare si profil de activitate, precum si stabilirea orarului de functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate si persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau
24 04.09.2020 Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a UAT Comuna Unguriu
25 04.09.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
26 09.09.2020 Aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate ( functii publice si functii contractuale ) al primarului comunei Unguriu, judetul Buzau
27 21.09.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
28 13.10.2020 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Unguriu, judetul Buzau
29 13.10.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
30 13.10.2020 Cesiunea unui contract de inchiriere
31 13.11.2020 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Unguriu, judetul Buzau, pentru o perioada de 3 luni
32 13.11.2020 Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Unguriu, pe principalele domenii de activitate
33 13.11.2020 Alegerea viceprimarului comunei Unguriu, judetul Buzau
34 11.12.2020 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020
35 17.12.2020 Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2021, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
36 17.12.2020 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferente anului 2021, pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizata, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
37 17.12.2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale " Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, pentru anul scolar 2020-2021
38 17.12.2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii de la nivelul Scolii Gimnaziale " Ing. Oprisan Iarcac" Unguriu, pentru anul scolar 2020-2021
39 17.12.2020 Cesiunea unui contract de inchiriere
Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate