REGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTARARILOR 2022

 Nr. crt. Data  Continut pe scurt 
13 18.04.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin PNI Anghel Saligny
12 31.03.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectul de investitii "Extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in Comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"
11 31.03.2022 Infiintarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Unguriu
10 24.02.2022 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
9 24.02.2022 Stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT Comuna Unguriu in Anunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009"
8 24.02.2022 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Unguriu, pentru proba de interviu a concursului organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, in perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, judetul Buzau
7 24.02.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2021-2022
6 24.02.2022 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2021
5 24.02.2022  Aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2021
4 27.01.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
3 27.01.2022 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferente anului 2022, pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
2 27.01.2022 Aprobarea organizarii retelei scolare de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 2022-2023
 1  04.01.2022 Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului vomunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021  
Friday the 20th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate