sofa malaysia

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTARARI 2022

 Nr.crt. Data  Continutul pe scurt 
39 20.12.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
38 16.12.2022 Stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’Eco Buzău 2009’’ la care comuna Unguriu este membru asociat
37 13.12.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu in anul scolar 2022-2023
36 12.12.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
35 05.12.2022 Aprobarea preţului și a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare furnizate de operatorul „CONSILIUL LOCAL UNGURIU – SERVICIUL APĂ CANAL”
34 29.11.2022 Înființarea Serviciului de gestioare a câinilor fără stăpân al comunei Unguriu, județul Buzău
33 28.11.2022 Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău
32 28.11.2022 Aprobarea organizării reţelei şcolare de la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău, în anul scolar 2023-2024
31 24.11.2022 Aprobarea Protocolului pentru asigurarea colaborării interinstituționale a comunei Unguriu cu Ministerul Muncii și Solidatității Sociale, în cadrul proiectului,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
30 04.11.2022 Aprobarea actualizarii Planului de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2022
29 02.11.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
28 02.11.2022 Aprobarea modificarii echipei mobile pentru asigurarea interventiei de urgenta in cazurile de violenta domestica, de pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau
27 27.10.2022 Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2023, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
26 12.10.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
25 10.10.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu in anul scolar 2022-2023
24 27.09.2022 Aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum și a asumării cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal DC271, Comuna Unguriu, Județul Buzău"
23 27.09.2022 Aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare  pentru vehiculele electrice în cadrul proiectului “Construire piste pentru biciclete în Comuna Unguriu, județul Buzău”, a cheltuielilor aferente și a depunerii proiectului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan
22 21.09.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru aul 2022
21 21.09.2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Unguriu in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale '' Ing. Oprisan Iarca'' Unguriu, pentru anul scolar 2022-2023
20 21.09.2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale '' Ing. Oprisan Iarca'' Unguriu, pentru anul scolar 2022-2023
19 15.07.2022 Aprobare regulament pentru oficierea casatoriilor in afara sediului primariei
18 06.07.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
17 06.07.2022 Aprobarea Planului anual de achizitii publice de la nivelul Serviciului apa-canal aflat in subordinea Consiliului Local Unguriu, pentru anul 2022
16 23.06.2022 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului " CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA UNGURIU, JUD. BUZAU" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta a Romaniei, COMPONENTA 10 - Fondul local, Invesstitia I 1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan
15 17.06.2022 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
14 30.05.2022 Stabilirea statiilor de imbarcare si debarcare ale elevilor in/din microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau
13 18.05.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, a presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau
12 16.05.2022 Aprobarea planului anual de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2022
11 18.04.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin PNI Anghel Saligny
10 30.03.2022 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "extinderi conducte de sistem de distributie gaze naturale in comuna Unguriu" in vederea includerii si finantarii prin PNI Anghel Saligny
9 22.02.2022 Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2022
8 18.02.2022 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Unguriu, pentru proba de interviu a concursului organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, in perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale "Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, judetul Buzau
7 18.02.2022 Stabilirea unor mandate speciale reprezentantului UAT Comuna Unguriu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009"
6 10.02.2022 Utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2021
5 10.02.2022 Aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2021
4 03.02.2022 Infiintarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Unguriu
3 02.02.2022 Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2021-2022
2 25.01.2022 Alegerea, pentru o perioada de 3 luni, presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu
04.01.2022  Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului vomunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021 

 

 

Wednesday the 7th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate