INFORMAREA ASUPRA PROBLEMELOR DE INTERES PUBLIC CARE URMEAZĂ SĂ FIE DEZBĂTUTE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii " Modernizare drum comunal DC 271, Comuna Unguriu, judetul Buzau" in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau. pentru anul 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL" situat in intravilanul satului Unguriu, comuna Unguriu, judetul Buzau, Tarlaua 10, Parcela 205, in suprafata de 1600 mp,, identificat cu nr. cadastral 20725 probarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL" situat in intravilanul satului Unguriu, comuna Unguriu, judetul Buzau, Tarlaua 10, Parcela 205, in suprafata de 1600 mp,, identificat cu nr. cadastral 20725 

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Unguriu pentru organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2024

Proiect de hotarare privind aprobare cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2020

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2020

Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului "Watman-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II", dezvoltat de catre Administratia Nationala " Apele Romane", a unui teren pentru constructia unei Sirene de avertizare-alarmare populatie, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

Proiect de hotarare privind prelungirea, prin act aditional, a duratei de valabilitate a unui contract de comodat

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2020-2021

Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local Unguriu 2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 06.01.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 30.01.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 10.02.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 19.02.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 26.03.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 08.04.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 29.04.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 28.05.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 30.06.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 24.07.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 04.08.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu din 04.09.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 09.09.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 21.09.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 13.10.2020

Proces-verbal sedinta de constituire a Consiliului Local al comunei Unguriu din 30.10.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 13.11.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 11.12.2020

Proces-verbal sedinta ordinara a Consiliului local Unguriu din 17.12.2020

Proces-verbal sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu din 22.12.2020

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Sunday the 26th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate