sofa malaysia

REGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZITII 2022

 

 Nr. Crt  Data  Continutul pe scurt
94 29.12.2022 Stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorii vulnerabili de energie de la nivelul UAT Comuna Unguriu
93 29.12.2022 Acordarea unui ajutor social lunar
92 22.12.2022 Acordarea unui ajutor de urgenta
91 21.12.2022 Stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorii vulnerabili de energie de la nivelul Uat Comuna Unguriu
90 20.12.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara, pentru data de 20 decembrie 2022
89 19.12.2022 Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav
88 19.12.2022 Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav
87 13.12.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 19 decembrie 2022
86 29.11.2022 Organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de "Modernizare drum comunal DC 271, Comuna Unguriu, judetul Buzau"
85 22.11.2022 Stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorii vulnerabili de energie de la nivelul UAT Comuna Unguriu
84 15.11.2022 majorarea salariului lunar brut al domnisoarei Sava Alexandra-Elena
83 04.11.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu în şedinţă ordinară pentru data de 10 noiembrie 2022
82 31.10.2022 Modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată
81 26.10.2022 Modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata
80 25.10.2022 Delegarea exercitarii atributiilor cu privire la sesizarea deschiderii procedurii succesorale
79 25.10.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 31 octombrie 2022
78 19.10.2022 Reorganizarea grupului de lucru responsabil cu aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
77 19.10.2022 Majorarea salariului brut lunar al doamnei I.M. incadrata in functia contractuala de executie de asistent personal persoana cu handicap grav
76 26.09.2022 Schimbare titular si modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata
75 23.09.2022

Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 29.09.2022

74 21.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

73 15.09.2022

Majorarea salariu brut lunar al doamnei S.D. incadrata in functia contractuala de executie de asistent personal persoana cu handicap grav

72 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

71 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

70 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

69 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

68 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

67 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

66 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

65 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

64 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

63 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

62 14.09.2022

Stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

61 30.08.2022

Prelungire valabilitate contract individual de munca perioada determinata I.M.

60 30.08.2022

Delegarea atributiilor functiei de secretar general al comunei Unguriu doamnei Sava Alexandra-Elena, inspector, grad prodesional asistent, in cadrul compartimentului protectie civila, achizitii publice, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unguriu

59 25.08.2022

Delegarea exercitarii atributiilor cu privire la sesizarea deschiderii procedurii succesorale

58 25.08.2022

Desemnarea persoanelor autorizate sa opereze in sistemul informatic al Registrului Electoral, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

57 25.08.2022

Delegarea atributiilor de ofiter de stare civila

56 25.08.2022

Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

55 24.08.2022

Acordarea unei alocatii pentru sustinerea familiei

54 23.08.2022

Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 29.08.2022

53 22.08.2022

Modificarea raportului de serviciu al doamnei Sava Constanta Claudia, prin transfer la cerere, din functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului contabilitate, colectare impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Unguriu, judetul Buzau, in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului de Stare Civila al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau

52 11.08.2022

Privind majorarea salariului brut lunar al doamnei C. N. încadrată în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal persoană cu handicap grav

51 11.08.2022 Incetarea acordării unor măsuri de protecție sociala
50 29.07.2022 Actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ de la nicelul comunei Unguriu, judetul Buzau
49 22.07.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 28.07.2022
48 04.07.2022 Incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate persoanei cu handicap grav T.V.
47 30.06.2022 Acordarea unui ajutor social lunar
46 30.06.2022 Desemnarea persoanelor autorizate sa opereze in sistemul informatic al Registrului Electoral, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
45 30.06.2022 Delegarea exervitarii atributiilor de ofiter de stare civila
44 30.06.2022 Delegarea atributiilor functiei de secretar general al comunei Unguriu doamnei Sava Constanta Claudia, inspector, grad profesional superior, in cadrul compartimentului contabilitate, colectare impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Unguriu
43 29.06.2022 Modificarea raportului de serviciu al domnului Marin Adrian-Vasile, prin transfer la cerere, din functia publica de conducere de secretar general al comunei Unguriu, judetul Buzau, in functia publica de conducere de secretar general al comunei Parscov, judetul Buzau
42 28.06.2022 Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav
41 17.06.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 23 iunie 2022
40 16.06.2022 Aprobarea Planului de integritate si desemnarea persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a masurilor incluse in planul de integritate aferent Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) 2021-2025
39 16.06.2022 Majorarea salariului brut lunar al doamnei P.S. incadrata in functia contractuala de executie de asistent personal persoana cu handicap grav
38 16.06.2022 Majorarea salariului brut lunar al doamnei M.I. incadrata in functia contractuala de executie de asistent personal persoana cu handicap grav
37 07.06.2022 Acordarea unor indemnizatii pentru persoane cu handicap grav
36 30.05.2022 Majorarea salariului brut lunar al doamnei A.N.E. incadrata in functia contractuala de executie de asistent personal persoana cu handicap grav
35 30.05.2022 Majorarea salariului brut lunar al doamnei C.L. incadrata in functia contractuala de executie de asistent personal persoana cu handicap grav
34 30.05.2022 Majorarea salariului lunar brut al domnului Bajenaru Marius Bogdan
33 20.05.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2022
32 18.05.2022 Numire curator special pentru persoana cu handicap grav
31 10.05.2022 Constituirea comisiei paritare de la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau
30 09.05.2022 Numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de licitatie deschisa organizata pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de iluminat al comunei Unguriu
29 03.05.2022 Acordarea unui ajutor de urgenta
28 28.04.2022 Modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata
27 28.04.2022 Acordarea unui ajutor de urgenta
26 20.04.2022 Incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate persoanei cu handicap grav A.L.
25 18.04.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 18.04.2022
24 15.04.2022 Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2022
23 06.04.2022 Modificarea cuantumului unui stimulent educational
22 06.04.2022 Modificarea cuantumului unui stimulent educational
21 04.04.2022 Stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unguriu, judetul Buzau
20 29.03.2022 Prelungirea valabilitatii unui contract individual de munca, pe perioada determinata
19 25.03.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru deata de 31 martie 2022
18 25.03.2022 Modificarea cuantumului ajutorului social si stabilirea numarului lunar de ore de actiuni sau lucrari de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social de la nivelul comunei Unguriu
17 16.03.2022 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
16 16.03.2022 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
15 16.03.2022 Modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
14 16.03.2022 Prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav
13 04.03.2022 Stabilirea punctului de lucru si a programului de functionare, pentru autorecenzarea asistata efectuata la nivelul comunei Unguriu
12 22.02.2022 Incetarea acordarii unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
11 18.02.2022 Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 24 februarie 2022
10 09.02.2022 Prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav
9 07.02.2022 Incetarea acordarii unor masuri de protectie sociala
8 28.01.2022 Incetarea acordarii unor masuri de protectie sociala
7 28.01.2022 Incetarea acordarii unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei
6 28.01.2022 Constituirea comisiei de selectionare a documentelor de arhiva detinute de UAT comuna Unguriu, judetul Buzau
5 21.01.2022 Stabilirea unor masuri de protectie sociala pentru consumatorii vulnerabili de energie de la nivelul UAT Comuna Unguriu
4 21.01.2022 Convocarea Consiliului local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 27 ianuarie 2022
3 12.01.2022 Acordarea unui stimulent educational
2 11.01.2022 Incetarea acordarii unor masuri de protectie sociala
 1 04.01.2022    Convocarea Consiliului local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 04.01.2022

 

 

 

 

Registru evidenta proiecte de hotarari 2021

Nr. crt Data   Continut pe scurt
35 22.12.2021 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021
34 10.12.2021 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021 

33

25.11.2021 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2022, pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizata, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
32 25.11.2021 Aprobarea organizarii retelei scolare de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul 2022-2023
31 19.11.2021 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021
30 03.11.2021 Aprobarea cererii de finantare si devizul estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum comunal DC 271, Comuna Unguriu, jud. Buzau", in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNI Anghel Saligny
29 25.10.2021 Stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2022, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau
28 22.10.2021 Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021
27 22.10.2021

Desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu in comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director al Scolii gimnaziale "Ing. Oprisan Iarca" Unguriu

26 22.10.2021

Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

25 20.10.2021

Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul I al anului scolar 2021-2022

24 22.09.2021

Aprobarea rectificarii bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021

23 16.09.2021

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Unguriu in cadrul Consiliului de administratie al scolii cu clasele I-VIII " Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, pentru anul scolar 2021-2022

22 16.09.2021

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Unguriu in cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, de la nivelul scolii gimnaziale " Ing. Oprisan Iarca" Unguriu, pentru anul scolar 2021-2022

21 17.08.2021

Aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL" situat in intravilanul satului Unguriu, comuna Unguriu, judetul Buzau, Tarlaua 10, Parcela 205, in suprafata de 1600 mp. 

20 19.07.2021

Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Unguriu

19 29.06.2021

Aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2021 de la nivelul Serviciului Apa-canal aflat in subordinea Consiliului local Unguriu

18 16.06.2021

Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Unguriu, judetul Buzau

17 10.06.2021

Aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pentru anul 2021

16 26.04.2021

Aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Unguriu pe semestrul II al anului scolar 2020-2021

15 23.04.2021

Prelungirea, prin act aditional, a duratei de valabilitate a unui contract de comodat

14 21.04.2021

Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

13 21.04.2021

Punerea la dispozitia proiectului "Watman-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa II", dezvoltat de catre Administratia Nationala "Apele Romane", a unui teren pentru constructia unei Sirene de avertizare-alarmare populatie, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau

12 08.04.2021

Aprobarea contractului de prestare, a tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comuna Unguriu, judetul Buzau

11 05.04.2021

Aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2021

10 02.04.2021

Utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2020

9 02.04.2021

Aprobarea cont de executie buget comuna Unguriu, pe anul 2020

8 16.03.2021

Neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Unguriu pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023

7 08.02.2021

Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ BUZAU 2020", la care comuna Unguriu este membru asociat

6 08.02.2021

Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Unguriu, judetul Buzau

5 05.02.2021

Darea in administrare si exploatare a serviciului si sitemului de salubrizare ale comunei Unguriu, judetul Buzau catre serviciul "Consiliul local Unguriu - Serviciul Salubrizare", serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliului local al comunei Unguriu, judetul Buzau

4 20.01.2021

Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Unguriu, judetul Buzau

3 20.01.2021

Desemnarea de catre consiliul local al comunei Unguriu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Unguriu, judetul Buzau

2 20.01.2021

Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al Primarului comunei Unguriu si din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Unguriu

1 05.01.2021

Aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020

Wednesday the 22nd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate