ANEXA

La Dispozitia nr. 32/20.02.2013

ATRIBUŢIILE DELEGATE DE PRIMARUL COMUNEI UNGURIU

CATRE VICEPRIMARUL COMUNEI UNGURIU


-coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
- asigură intreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea comunei Unguriu ,  instalarea semnelor de circulatie, desfăsurarea normală a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;

- exercitã controlul asupra activitãtilor din târguri, locuri si parcuri de distractii şi ia masuri pentru buna funcţionare a acestora;

- ia măsuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;

- impreuna cu compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului vegheaza cu prioritate disciplina lucrărilor de constructii din localitate şi ia măsurile ce se impun conform prevederilor legale ;

- ia masuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apa de pe raza comunei, precum si pentru decolmatarea sanţurilor si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.

-coordonează, îndrumă şi verifică activitatea serviciului public de alimentare cu apă ;

- coordoneazã si urmăreşte modul în care se întocmesc dosarele pentru acordarea ajutorului social celor îndreptãtiti şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare ; solutioneaza eventualele contestatii efectuate de persoanele nemultumite de solutionarea cererilor efectuate ;

 Indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislatia în vigoare, ori încredintate de către Consiliul local sau de către primar.

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate