Proiecte de Hotărâri 2015

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al comunei Unguriu , pe anul 2014

PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2014

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare a elevilor in microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 2014 – 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului de achiziţii publice de la nivelul comunei Unguriu pentru anul 2015

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea suprafetelor de pasune si faneata , proprietate ale comunei Unguriu, pentru care se va depune Cererea unica de plata pe suprafata pentru campania 2015

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Anual de actiuni privind serviciile sociale de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2015 la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2015

PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea serviciului de utilitati publice - SERVICUL DE CANALIZARE - adoptarea ca forma de gestiune al acestuia gestiunea directa

PROIECT DE HOTARARE privind darea in administrare a serviciului si sistemului de canalizare ala comunei Unguriu judetul Buzau catre Serviciul de alimentare cu apa, serviciu functional organizat in subordinea Consiliului local al comunei Unguriu

PROIECT DE HOTARARE privind inceperea demersurilor de achizitionare a unui teren proprietate privata in vederea executarii unui foraj de aductiune apa

PROIECT DE HOTARARE privind preluarea unei parti din imobilul 1242 Unguriu din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Unguriu şi în administrarea Consiliului local al comunei Unguriu , judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2015

PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in domeniul public al comunei Unguriu, judetul Buzau

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2016 la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului si Caietului de Sarcini al serviciului de utilitati publice - Serviciul de canalizare - in comuna Unguriu, judetul Buzau

 

 

 Data ultimei actualizari  17.12.2015

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Saturday the 4th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate