Proiecte de hotarari 2019

               2019

Dezbateri publice -proiecte de hotarari cu caracter normativ 

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau , pentru perioada 2019-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau , in anul 2019 

Proiect de hotarare privind stabilirea pretului si a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare furnizate de Serviciul Apa-Canal , aflat in subordinea Consiliului local Unguriu 

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice de la nivelul comunei Unguriu , pentru anul 2019 

Proiect de hotarare privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale Consiliului local Unguriu , judetul Buzau 

Proiect de hotarare privind infiintarea si organizarea serviciului " Consiliul local Unguriu - Serviciul Salubrizare" , serviciu public de interes local , specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea Consiliului local al comunei Unguriu , judetul Buzau 

Proiect de hotarare privind organizarea serviciului public de salubrizare de la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau 

 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a amenzilor aplicabile m in anul 2020 , la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2020

 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 2020-2021

 Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2020, pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

                                                                                                     Actualizat : 26.11.2019

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Saturday the 4th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate