Proiecte de Hotărâri 2016

 

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea anului 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al comunei Unguriu , pe anul 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Anual de actiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procedurii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de achiziţii publice de la nivelul comunei Unguriu pentru anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2016

PROIECT DE HOTARARE aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate, precum şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

PROIECT DE HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită (contract de comodat) către Fundatia Crucea Alb-Galbena Romania – Filiala Buzau, a unui spaţiu cu destinatia de sediu administrativ situat in incinta Centrului de servicii comunitare „Iulia Hasdeu” Unguriu

PROIECT DE HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită (contract de comodat) către Asociatia de Dezvoltare Durabila „Focurile vii”, a unui spaţiu cu destinatia de sediu administrativ , situat in incinta Centrului de servicii comunitare „Iulia Hasdeu” , Unguriu

PROIECT DE HOTARARE privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei UNGURIU, judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei UNGURIU judeţul Buzău către serviciul “CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei UNGURIU, judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unguriu

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau , pentru anul 2016

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Unguriu , judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului local de urbanism al comunei Unguriu , judeţul Buzău

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi de interes local în satele Unguriu şi Ojasca, comuna Unguriu , judeţul Buzău”

Proiect de hotarare privind aprobare plan actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2017 , pentru repartizarea orelor de munca desfasurate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, la nivelul comunei Unguriu

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a amenzilor aplicabile in anul 2017, la nivelul comunei Unguriu , judetul Buzau 

Data ultimei actualizari 01.11.2016

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Saturday the 4th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate