sofa malaysia

Hotărâri 2015

 

HCL nr. 2 din 29.01.2015 privind transferul unor mijloace fixe din administrarea Şcolii Gimnaziale “Ing. Oprişan Iarca” Unguriu în administrarea Consiliului Local al comunei Unguriu

HCL nr. 3 din 29.01.2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al comunei Unguriu , pe anul 2014

HCL nr. 4 din 29.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea anului 2014

HCL nr. 5 din 10.02.2015 privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pe anul 2015

HCL nr. 6 din 25.02.2015 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 7 din 25.02.2015 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii SA Bucuresti, pentru un proiect al comunei Unguriu, judetul Buzau, finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322

HCL nr. 8 din 25.02.2015 privind aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul comunei Unguriu, pentru anul 2015

HCL nr. 9 din 25.02.2015 privind aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare a elevilor in/din microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 2014-2015

HCL nr.10 din 23.03.2015 privind aprobarea valorii finale a proiectului de investitie "Modernizare infrastructura rutiera comuna Unguriu, judetul Buzau"

HCL nr.12 din 30.03.2015 privind stabilirea suprafetelor de pasune si faneata, proprietate ale comunei Unguriu, pentru care se va depune Cerera unica de plata pe suprafata pentru campania 2015

HCL nr.13 din 30.03.2015 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 15 din 28.05.2015 privind aprobarea Planului Anual de actiuni privind serviciile sociale de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 16 din 28.05.2015 privind modificarea hotararii Consiliului local Unguriu nr. 42/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2015 la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 17 din 22.06.2015 privind constatarea încetării calităţii de membru asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiului Râmnicu Sărat , oraşului Nehoiu şi comunei Gălbinaşiprivind constatarea încetării calităţii de membru asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiului Râmnicu Sărat , oraşului Nehoiu şi comunei Gălbinaşi

HCL nr. 18 din 22.06.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Unguriu , judeţul Buzău , pentru o perioada de 3 luniprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Unguriu , judeţul Buzău , pentru o perioada de 3 luni

HCL nr. 19 din 30.07.2015 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2015

HCL nr. 21 din 30.07.2015 privind infiintarea serviciului de utilitati publice - Serviciul de canalizare - adoptarea ca forma de gestiune al acestuia gestiunea directa

HCL nr. 22 din 30.07.2015 privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de canalizare ale comunei Unguriu, judeţul Buzău către Serviciul de alimentare cu apă, serviciu funcţional organizat în subordinea Consiliului local al comunei Unguriuprivind darea în administrare a serviciului şi sistemului de canalizare ale comunei Unguriu, judeţul Buzău către Serviciul de alimentare cu apă, serviciu funcţional organizat în subordinea Consiliului local al comunei Unguriu

HCL nr. 24 din 31.08.2015 privind aderarea comunei Unguriu , judeţul Buzău , la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România , Filiala judeţului Buzău

HCL nr. 26 din 31.08.2015 privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judeţul Buzău

HCL nr. 27 din 31.08.2015 privind începerea demersurilor de achiziţionare a unui teren proprietate privată în vederea executării unui foraj de aducţiune apă

HCL nr. 28 din 31.08.2015 privind preluarea unei parti din imobilul 1242 Unguriu din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Unguriu şi în administrarea Consiliului local al comunei Unguriu , judeţul Buzău

HCL nr. 29 din 31.08.2015 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău , pentru anul 2015

HCL nr. 30 din 30.09.2015 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzău, pentru anul 2015

HCL nr. 33 din 30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor aplicabile in anul 2016 la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 34 din 30.10.2015 privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in domeniul public al comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 37 din 30.10.2015 privind implementarea proiectului "Modernizare strazi de interes local in satele Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau"

HCL nr. 38 din 18.11.2015 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2015

HCL nr. 39 din 18.11.2015 privind modificarea si completarea Planului de achizitii publice de la nivelul comunei Unguriu pentru anul 2015

HCL nr. 40 din 18.11.2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor alimentare prevazute de Programul
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015 , persoanelor fără venituri care nu sunt în evidenţa serviciului public de asistenţă socialănr.

HCL nr. 42 din 07.12.2015 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2015

HCL nr. 44 din 23.12.2015 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2016,pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău

HCL nr. 45 din 23.12.2015 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale comuna Unguriu , judeţul Buzău

 

Data ultimei actualizari 28.12.2015

Wednesday the 24th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate