sofa malaysia

Hotărâri 2014

HCL nr. 1 din 2014 privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2014

HCL nr. 2 din 2014 privind aprobarea Planului de achizitii publice de la nivelul comunei Unguriu pentru anul 2014

HCL nr. 3 din 2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 5 din 2014 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei de scolarizare de la nivelul comunei Unguriu, Judetul Buzau, in anul scolar 2014-2015

HCL nr. 7 din 2014 privind aprobarea derularii procedurilor de inchiriere a unei suprafete de 195.74 mp utili din imobilul cu destinatia de "Camin cultural" situat in localitatea Unguriu, comuna Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 8 din 2014 privind aprobarea utilizarii unui teren in suprafata de 80 mp pentru implementarea proiectului "Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca " la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca - Sectia Ojasca - comuna Unguriu, judetul Buzau

HCL  nr.11 din 2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate ( functii publice si functii contractuale ) al primarului comunei Unguriu, judetul Buzau

HCL nr.12 din 2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al comunei Unguriu, pe anul 2013

HCL nr. 15 din 2014 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2014

HCL nr. 18 din 2014 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judetul Buzau, pentru anul 2014

HCL nr. 24 din 2014 privind modificarea pretului apei potabile furnizate in comuna Unguriu de serviciul de alimentare cu apa Unguriu, judetul Buzau

HCL nr. 31 din 29.09.2014 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2014rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2014

HCL nr. 35 din 27.11.2014 privind aprobarea valorii finale a proiectului de investitie "Modernizare infrastructura rutiera Comuna Unguriu, judetul Buzau"

HCL nr. 36 din 27.11.2014 privind modificarea şi completarea Planului de achiziţii publice de la nivelul comunei Unguriu pentru anul 2014

HCL nr. 39 din 11.12.2014 privind validarea unui mandat de consilier local

HCL nr.40 din 11.12.2014 privind aderarea comunei Unguriu, judeţul Buzău, la Asociaţia Grup de Acţiune Locală «Colinele Buzăului» pentru programarea aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

HCL nr. 41 din 11.12.2014 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015,pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău

HCL nr. 42 din 11.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor aplicabile în anul 2015 la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău

HCL nr. 43 din 11.12.2014 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Unguriu şi aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare"

HCL nr. 45 din 11.12.2014 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2014

HCL nr .46 din 22.12.2014 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2014

Friday the 22nd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate