DISPOZITII 2020

DISPOZITII 2020

Dispozitie Primar nr. 1/2020 privind convocare sedinta extraordinara CL Unguriu

Dispozitie Primar nr.2/2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav cu dosare aflate in plata la nivelul comunei Unguriu

Dispozitie Primar nr.3/2020 privind incetarea acordarii unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

Dispozitie Primar nr. 4/2020 privind convocarea CL Unguriu in sedinta ordinara

Dispozitie Primar nr. 5/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 6/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 7/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 8/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 9/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 10/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 11/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 12/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 13/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 14/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 15/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 16/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 17/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 18/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 19/2020 privind stabilire salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 20/2020 privind stabilirea salariului de baza lunar 

Dispozitie Primar nr. 21/2020 privind stabilirea salariului de baza lunar

Dispozitie Primar nr. 22/2020 privind acordarea unui ajutor social lunar

Dispozitie Primar nr. 23/2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

Dispozitie Primar nr. 24/2020 privind modificarea componentei Comisiei pentru probleme de aparare de la nivelul comunei Unguriu

Dispozitie Primar nr. 25/2020 privind desemnarea personalului responsabil pentru actionarea sirenei de protectie civila de la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 26/2020 privind delegare atributii intocmire sesizari deschidere proceduri succesorale, la nivelul UAT Comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 27/2020 privind recuperarea unor sume de bani incasate necuvenit

Dispozitie Primar nr. 28/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 29/2020 privind convocare Consiliul Local Unguriu in sedinta extraordinara pentru data de 10 februarie 2020

Dispozitie Primar nr. 30/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 31/2020 privind Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 19 februarie 2020

Dispozitie Primar nr. 32/2020 privind modificarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 33/2020 privind acordarea unui ajutor social lunar

Dispozitie Primar nr. 34/2020 privind aprobarea acordarii unui ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri

Dispozitie Primar nr. 35/2020 privind modificarea cuantumului unei alocatii lunare pentru sustinerea familiei

Dispozitie Primar nr. 36/2020 privind prelungire valabilitate contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 37/2020 privind Convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 26 martie 2020

Dispozitie Primar nr. 38/2020 privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului "Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 39/2020 privind incetare de drept contract individual de munca asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 40/2020 privind desemnarea persoanelor responsabile de monitorizarea si sprijinirea persoanelor vulnerabile de la nivelul UAT Comuna Unguriu, pe perioada starii de urgenta 

 Dispozitie Primar nr. 41/2020 privind prelungirea termenului de acordare a unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 42/2020 privind prelungirea valabilitatii unui contract de munca individual, pe perioada determinata  

Dispozitie Primar nr. 43/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu, de indata, in sedinta extraordinara pentru data de 08 aprilie 2020

Dispozitie Primar nr. 44/2020 privind numirea domnului T. V. curator special pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 45/2020 privind constituirea Comisiei comunale Unguriu, pentru recensamantul general agricol din Romania, runda 2020

Dispozitie Primar nr. 46/2020 privind incetarea platii unei indemnizatii de insotitor acordate unei persoanei cu handicap grav 

Dispozitie Primar nr. 47/2020 privind acordarea unei indemnizatii pentru persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 48/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 29 aprilie 2020

Dispozitie Primar nr. 49/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 50/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Dispozitie Primar nr. 51/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de conducere de Sef Serviciu-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 52/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de executie de Casier 1/2 norma-Serviciul Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 53/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 28 mai 2020

Dispozitie Primar nr. 54/2020 privind suspendarea concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante de Sef Serviciu, respectiv casier 1/2 norma in cadrul Serviciului Salubrizare, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Unguriu

Dispozitie Primar nr. 55/2020 privind numirea doamnei Avram Aurelia Elena ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

Dispozitie Primar nr. 56/2020 privind numirea domnului Boboc Dragos Adrian ca functionar public de executie definitiv, prin transformarea functiei, urmare efectuarii perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare

Dispozitie Primar nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie " Reabilitare si dotare Scoala Generala " Ing. Oprisan Iarca", comuna Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 58/2020 privind constituirea grupului de lucru responsabil cu aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 59/2020 privind incetarea unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizatata

Dispozitie Primar nr. 60/2020 privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului " Achizitie vehicul special si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, comuna Unguriu, judetul Buzau", proiect cu finantare din fonduri europene nerambursabile, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau

Dispozitie Primar nr. 61/2020 privind convocarea Consiliului Local Unguriu in sedinta ordinara pentru data de 30 iunie 2020

Dispozitie Primar nr. 62/2020 privind modificarea cuantumului unui ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizata

Dispozitie Primar nr. 63/2020 privind constituirea Comisiei comunale Unguriu pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2021

Dispozitie Primar nr. 64/2020 privind majorare salariu lunar brut asistent personal persoana cu handicap grav

Actualizat la data : 30.06.2020

Date de contact

  • Primaria Unguriu
  • Sos. Brasovului, nr. 83
  • Unguriu, Buzau, Romania
  • Telefon: 0238-504.900
  • Fax:       0238-504.624
Wednesday the 8th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. Copyright © 2014 Comuna Unguriu. Toate drepturile rezervate